För vem

Våra tre specialistområden

Svenska Vårdfastigheter producerar både hyres- och bostadsrätter för målgruppen 55+. På spektakulära, attraktiva och tillgängliga lägen uppförs boenden med fokus på form och estetik, funktion och livsglädje.

Seniorboende

Exklusivt och innovativt för 55+

"För att få en seniorbostad i ett område man önskar bo i på ålderns höst gäller det att vara ute i god tid. Köerna har växt kraftigt under de senaste tio åren. Skälet är att befolkningen blir allt äldre och de äldre allt fler. På några av de mest eftertraktade seniorboendena får man vänta i upp till 16 år på en egen lägenhet."
Publicerat i Dagens Nyheter
Seniorboende är en boendeform för personer som är eller kommer att pensioneras inom en snar framtid. Boendet är för friska, pigga seniorer till skillnad från Trygghetsboende och Vård och Omsorgsboende där de boende erbjuds vård och tillsyn i någon form.

För eller senare kan det bli för krävande att bo i ett eget hus eller i egen lägenhet. I detta läge är Seniorboendet en attraktiv boende form. Moderna, estetiska och ljusa lägenheter som erbjuder intelligenta och proaktiva detaljer för att underlätta vardagen. Dessutom kan man vid behov få assistans med praktiska saker såsom städning, matlagning och inköp.

I ett seniorboende uppstår ofta som en rad spännande aktiviteter som skapar en härlig gemenskap.

Seniorboende kan upplåtas som hyreslägenheter eller som bostadsrätter.
Svenska Vårdfastigheters erbjudande
Vi producerar både hyres och bostadsrätter för målgruppen 55+. På spektakulära, attraktiva tillgängliga lägen uppförs seniorboenden med fokus på form och estetik, funktion och livsglädje. Tack vare proaktiva, diskreta och intelligenta lösningar skapas också förutsättningarna för att bo kvar i ett eget hem så länge som man vill. Ett seniorboende kan exempelvis innehålla en vinterträdgård med medelhavsklimat året om, SPA och relaxavdelning, övernattningsvåning för gäster och familj samt en rad övriga faciliteter och teknologi. Möjligheterna är många när vi skapar dagens och morgondagens seniorboenden.

Våra seniorboenden kombinerar ljusa och moderna planlösningar med trygghet och gemenskap.  Våra arkitekter har formgivit våra bostäder i nära samråd med fokusgrupper utvalda från målgruppen, samt de senaste rönen inom modern forskning. Resultatet blir ett helhetskoncept som är unikt på den nordiska marknaden. Kort och gott, Sveriges bästa bostäder för livsbejakande seniorer!
Trygghetsboende

En ny boendeform fokuserat på trygghet

Trygghetsboende är en ny boendeform som inrättas för att tillgodose äldres behov av trygga boenden och tillgång till viss service utan biståndsbeslut. Trygghetsboende är ett boende med hyreslägenheter som förmedlas av kommunen utifrån kötid och eventuell förtur av medicinska/sociala skäl, enligt de förtursregler som finns.
Landstinget med dess primärvård har hälso- och sjukvårdsansvaret för den som bor på trygghetsboende. I trygghetsboendet har man tillgång till trygghetslarm och det finns tillgång till personal för att ordna samvaro och gemensamma aktiviteter. Det skall också finnas möjlighet till gemensamma måltider, men det innebär inte att det måste finnas en restaurang. Det ska finnas gemensamhetslokal som inte nödvändigtvis behöver finnas i huset, dock i dess absoluta närhet.

De positiva effekterna med det nya trygghetsboende systemet är många. Det ökar tryggheten för såväl de boende som för socialtjänst och anhöriga, det ger ett ökat socialt umgänge och det förskjuter tiden till – och behovet av – plats på ett vård och omsorgsboende. I och med att hemtjänsten centraliseras uppnås en högre effektivitet vilket frigör tid för vårdpersonalen att möta de behövande. Centraliseringen reducerar också kraftigt behovet av att färdas med bil och ökar kvaliteten överlag. Bland annat motverkar det demens och Alzheimers sjukdom.
Svenska Vårdfastigheters erbjudande
Vi har tagit fram ett helhetskoncept för framtidens trygghetsboende. Genom ingående diskussioner med fokusgrupper i målgruppen samt ledande forskningsrön inom trygg omsorg har våra trygghetsbostäder anpassats till de boendes höga krav, kommunens önskemål samt ledande experters inspirerande visioner.

Svenska Vårdfastigheters trygghetsboenden skapas i första hand som hyreslägenheter. Dessa kan sedan hyras direkt av enskilda privata hyresgäster alternativt blockhyras av exempelvis en kommun. En kommun som blockhyr ett trygghetsboende säkerställer tillgången till – och kontrollen över – byggnader avsedda för detta viktiga ändamål.
Läs här mer om vårt pågående trygghetsboende Adjutanten i Visby.
Vård- & omsorgsboende

Hjälp dygnet runt i modern
tappning

Sveriges 290 kommuner har ansvar och skyldighet att tillhandahålla vård- och omsorgsboende för sina invånare. Utgående från befintligt utbud, samt landets prognosticerade demografi, konstateras att det råder ett stort och akut underskott på trygga och moderna äldreboenden.
Den som har ett större omvårdnadsbehov än vad hemtjänsten kan ge i hemmet kan ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboendet får man den hjälp man behöver dygnet runt. Vård- och omsorgsboende beviljas utifrån individuella behov. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvården. Den som bor på vård- och omsorgsboende har en egen lägenhet eller ett rum på boendet. Det finns gemensamhetsrum för samvaro och aktiviteter och hyresgästerna äter tillsammans i en matsal. Den som bor på ett vård- och omsorgsboende betalar hyra för lägenheten eller rummet.

Därutöver tillkommer en omsorgsavgift för vård och omsorg och en kostavgift för mat. Den som har fått ett beslut om vård- och omsorgsboende väljer själv vilket boende man vill flytta till. Om det inte finns någon ledig lägenhet i det boende som man önskar kan man ställa sig i kö till detta. I väntan på att det blir en ledig lägenhet vid det önskade boendet erbjuds alltid en lägenhet i ett annat vård- och omsorgsboende. Man kan välja bland de vård- och omsorgsboenden (kommunala och privata) som ingår i stadens valfrihetssystem. Man ansöker då om vård- och omsorgsboende hos stadsdelsförvaltningen.
Svenska Vårdfastigheters erbjudande
Svenska Vårdfastigheter har utvecklat ett modern och tekniskt ledande helhetskoncept för framtidens vård och omsorgsfastigheter. I nära dialog med vårdoperatörer, kommuner och brukare har vårt holistiska vårdkoncept vuxit fram. Med viktiga insikter från bland annat etnologer, brukarorganisationer, forskare inom demens och äldreomsorg, vårdoperatörer, inredningsarkitekter samt miljö och hållbarhetsexperter representerar våra anläggningar Sveriges absolut högsta standard inom vård och omsorgsboende.

Att utveckla ett attraktivt vård och omsorgsboende, som är optimalt för såväl vårdoperatör som brukare, innebär en stor utmaning. Allt måste utgå från ett kompromisslöst krav på trygghet och säkerhet. Men att skapa en tillgänglig och kvalitativ arbetsmiljö är också mycket viktigt. För att inte tala om att de boende skall känna värme, inspiration och hemtrevnad. Med många års erfarenhet och ett högt engagemang för dessa frågor, har Svenska Vårdfastigheter lyckats kombinera dessa faktorer och vi förhandlar nu om uppförande i en rad kommuner runt om i Sverige. Vår långsiktiga ambition är att alla i behov, runt om i landet, skall erbjudas möjligheten att bo i hem signerad Svenska Vårdfastigheter.

Få mer information från Svenska Vårdfastigheter

Anmäl dig här:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright Svenska Vårdfastigheter AB 2018. All rights reserved
Svenska Vårdfastigheter 
Sturegatan 6, 114 35 Stockholm
+46 8 470 50 80
[email protected]