Det unika huskonceptet med två visioner

Svenska Vårdfastigheter utvecklar nordens ledande fastighetskoncept. Våra fastigheter är både en arkitektonisk innovation och en trygg, social mötesplats. Ett lågemitterande hus som representerar det absolut senaste inom hållbarhet, miljö och effektiv byggnationsteknik. Vårt unika huskoncept är resultatet av två visioner:

En klimatvision - Sveriges grönaste boende

Våra fastigheter är företrädesvis byggda av förnybara och återvinningsbara material. Såväl energi- som total driftkostnad är mycket låg och husen sätter därmed en helt ny standard inom svensk byggnadsteknik.

En social vision - Sveriges trevligaste boende

Våra fastigheter är också något av en arkitektonisk innovation. Genom att hela tiden involvera oss i, och ofta leda, utvecklingen av vård och omsorgsfastigheter, flyttar vi kontinuerligt fram positionerna för hur ett modernt boende för äldre bör utformas. Våra arkitekter skapar trygga och inbjudande miljöer att må bra i, långt bort från det institutionella och likformiga. Vi undviker långa korridorer, vi optimerar ljusinsläpp, luft genomströmning och planerar våra hus för att kombinera en trygg och hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sett att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.Våra fastigheter kan utformas kring en stor inomhusträdgård där det råder medelhavsklimat året runt. Där, bland oliv- citrus och fikonträd, skapas en förtätad känsla av samvaro och en gemensam rekreationsyta som binder samman människor, skapar naturliga möten och uppmuntrar till okonstlad samvaro. I våra hus kan vi inkludera spa och bastuanläggningar, generösa och ljusa gemensamhetsutrymmen, inomhus eller utomhus gym, virtual reality studios för cykelturer i Google streetview mm. Vi arbetar med den senaste tekniken och testar och utvärderar löpande nya, spännande innovationer. Våra lägenheter har väl tilltagna badrum, kök/trinetter från utvalda vitvaror samt generösa sov/vardagsrum i stilsäkra färg och materialval.

Koppla av på en solig strand i solrummet

Upplev en cykeltur i dina ungdomskvarter i VR-rummet

Svenska Vårdfastigheters husmodeller

Våra hus är företrädes vis byggda i trä, håller mycket låga energital och baseras på den senaste forskningen för såväl vård och omsorg som miljö och hållbarhet.

VÅRD OCH OMSORG I STADSMILJÖ. KAN MED FÖRDEL KOMPLETTERAS MED EXEMPELVIS EN FÖRSKOLA ELLER ETT TRYGGHETSBOENDE.

VÅRD OCH OMSORG I PARKMILJÖ. KAN MED FÖRDEL KOMPLETTERAS MED EXEMPELVIS EN FÖRSKOLA ELLER ETT TRYGGHETSBOENDE.

TRYGGHETSBOENDE I PARKMILJÖ.

Harmoniska hus

Varför inte placera en stor inomhusträdgård centralt i huset, med medelhavsklimat året runt?

En trädgård som bildar ett unikt nav i det sociala samspelet i huset. Varje lägenhet i exempelvis ett trygghetsboende kan dels erbjudna en balkong mot utsidan och dels en egen terrass in mot inomhusträdgården. En sådan arkitektur ger en naturlig plats för sociala möten och ökar gemenskap och dynamik i huset. Våra fastigheter all, på sitt alldeles egna, unika sett, arkitektonisk innovationer, såväl på insidan som på utsidan. Förutom att erbjuda ledande miljöprestanda – till övervägande del baserat på förnybara och återvinningsbara material – bygger våra hus också på en social vision som blandar boende, arbete och fritid. Trygghet, gemenskap och inspiration. Välmående och stimulans till utveckling. Våra fastigheter erbjuder allt som krävs för att skapa ett attraktivt och väl fungerande äldreboende, utan minsta spår av institution.

Harmoniska hem

Vår högsta standard för vård och omsorg.

Vår höga standard för vård och omsorg utgår alltid från vårt egenutvecklade fastighetskoncept. I våra hus återfinns allt som gjort oss marknadsledande. Prisvinnande arkitektur som skapar ett vackert och inbjudande boende, en trygg och hemtrevlig boendemiljö, en tillgänglig och välfungerande vård, allt utgående från en certifierad hållbarhet och en optimal energieffektivitet.

En ledstjärna i HarmoniHem-konceptet är flexibilitet.

Flexibilitet är en förutsättning för att optimera nyttjandet av utvald mark. Det är också viktigt utifrån de kommande lägenhetsinnehavarnas olika behov av vård, stöd och omsorg. Alla våra hus är anpassningsbara och produceras med hög flexibilitet, oberoende av tomt och alltid med största möjliga hänsyn till miljön.

Våra ljusa lägenheter är både hemtrevliga och trygga

Modulbyggnation

Kontrollerade förhållanden

Modulbyggnation innebär att kunna slutföra merparten av snickeriarbetet inomhus där det är varmt och torrt. Mögelangrepp, till följd av fukt i konstruktionen, ska aldrig behöva vara något som avgörs av väderleken. Modulbyggandet är samtidigt en rationell och effektiv tillverkning med ”industriell” kontroll över varje moment. Hantverket är lika viktigt som vid platsbyggnation men underlättas av att material och redskap alltid finns inom bekvämt räckhåll. Kunniga hantverkare snickrar, målar, tapetserar och lägger golv. Likaså förbereds det mesta av el- och VVS-installationerna i fabriken inför transporten till byggplatsen. Bra styrning av processen ger kontroll över ekonomi och leveranstider. Tack vare vårt nära samarbete med noggrant utvalda partners vet vi att vi levererar det vi lovat i rätt tid och till uppgjort pris.

Flexibilitet över tiden

Modulbyggnationen har klara fördelar i situationer då planeringshorisonten är kort. Behovet av skolor, vårdhem och kontor förändras över tiden. Det som är rätt idag kan mycket väl ha förändrats om något år. Modultekniken gör det möjligt att demontera och flytta byggnader till andra platser där behovet är större. Flyttbarheten förlänger på så sätt fastighetens livslängd och ger byggnaden ett andrahandsvärde.

Stora tidsvinster

Att bygga med moduler innebär möjligheter att arbeta med flera saker samtidigt. Parallella arbetsmoment effektiviserar produktionen och ger stora tidsvinster. Normalt finns mycket påbörjat redan vid de första kontakterna där färdiga konceptlösningar ofta ger näring åt egna idéer och en bra plattform att börja från. Mark- och grundarbeten kan påbörjas parallellt med konstruktions- och utvecklingsarbetet. Så snart förutsättningarna bestämts kan fabriken påbörja produktionen. Snickeriarbetet slutförs liksom invändiga arbeten fram till färdiga, transportklara moduler. Transporten matchas med grundarbetet och modulerna kan monteras direkt vid leverans.

Trä – ett levande material

Trä är naturligt och miljövänligt

Få förknippar idag trä med flervåningshus och lägenheter. Men med nytänkande och modern teknik går det utmärkt att bygga flerbostadshus i massivträ – och kombinera träets fördelar som byggmaterial med den behagliga träkänslan i hela huset. Trä är ett perfekt byggmaterial på många sätt – hållbart, förnybart, vackert och tekniskt fulländat av naturen. Med sina unika egenskaper bidrar trä till ett behagligt klimat ur alla aspekter.

Trä minskar koldioxidutsläppen

Trä ingår i ett naturligt kretslopp. Att såga, hyvla och förädla trä är energieffektivt och kräver mindre resurser än att tillverka motsvarande produkter av stål, aluminium och cement. Ett hus byggt av trä minskar därför koldioxidutsläppen flerfaldigt jämfört med om huset hade byggts av betong och träden fått stå kvar i skogen.

Trä och miljö

Industriellt prefabricerade hus har dessutom ett lägre energibehov vid framställning än platsbyggda hus och ett lägre energibehov för värme och ventilation i förvaltningsskedet än konventionellt byggda hus.

Hög kvalitet

Industriellt byggda volymer i massivträ tillverkas av Svenska Vårdfastigheters utvalda parters. Goda arbetsförhållanden och väl fungerande logistik gör det möjligt att hålla högsta kvalitet genom hela tillverkningsprocessen.

Behagligt inomhusklimat

Massiva trähus har ett behagligt inomhusklimat tack vare träets fysikaliska egenskaper.

Låg värmeledningsförmåga

Den låga värmeledningsförmågan gör att ett trägolv kan kännas varmt även vid en relativt låg temperatur. Och själva träkänslan upplevs av de flesta som varmare än exempelvis betong.

Fuktlagringskapacitet

Träets förmåga att lagra fukt jämnar ut luftfuktigheten i inomhusmiljön. Under den fuktiga årstiden lagras fukten i träet för att sedan återges under den torra årstiden.

Låg energiförbrukning

I massiva trähus är energiåtgången för uppvärmning avsevärt lägre än i andra hus. Mätningar visar att Harmonihus har ett energibehov som är mindre än hälften av energibehovet för nybyggda flerfamiljshus.

God isoleringsförmåga

Isoleringsförmågan och tätheten är mycket god. Fabrikstillverkningen ger små måttoleranser och man undviker springor vid fönster och dörrar samt läckage vid genomföringar av rör och kanaler. Värmen från boende och hushållsel räcker ofta för att hålla lägenheten varm även vid låga utomhustemperaturer. Köldbryggor undviks genom ett helt obrutet isolerskikt mellan fasaden och husväggen.

Hög värmelagringskapacitet

Tack vare träets höga värmelagringskapacitet förändras inomhustemperaturen mycket långsamt även när utomhustemperaturen svänger kraftigt. Man behöver därför inte kompensera med extra energi. Träets låga värmeledningskapacitet gör att man kan ha en lägre temperatur i rummen med bibehållen komfort.