Vård och omsorgsboende

Östra Sala backe

Område:
Yta:
Vårdgivare:
Antal bostäder:
Invigs:
Uppsala
7500 kvm
Aleris
83 + förskola
2017
Fastigheten i Östra Sala backe kommer att inrymma ett äldreboende, ett stödboende för unga samt en förskola. I entréplanet planerar vi för 11 lägenheter för unga samt förskolan. På de övriga fem våningsplanen kommer 72 lägenheter för äldre att fördelas på åtta enheter. De tre olika verksamheterna har egna entréer för att inte störa varandra. Den populära plazan där boende möts och njuter av underhållning samt olika aktiviteter, kommer att ligga på plan fem i anslutning till en takterrass. Förskolan kommer att ha en stor innergård för lek och aktiviteter i gatuplan. Äldreboendet kommer att få två stycken stora takterrasser med magnifik utsikt. Terrasserna inreds utifrån evidensbaserad kunskap. Det innebär att man kommer att använda jord, vatten, luft och ljus för att stimulera alla sinnen hos de boende.

Området

Referensbilder
Gå till alla projekt
Copyright Svenska Vårdfastigheter AB 2018. All rights reserved
Svenska Vårdfastigheter 
Sturegatan 6, 114 35 Stockholm
+46 8 470 50 80
[email protected]