Östra Sala backe/Uppsala

Vård och omsorgsboende samt förskola

Östra Sala backe/Uppsala
Vård och omsorgsboende, utslussningslägenheter, förskola. 2017.

Vård och omsorgsboende, 72 lägenheter, 11 utslussningslägenheter, 6 avdelningar förskola, invigs 2017.
Fastigheten i Östra Sala backe kommer att inrymma ett äldreboende, ett stödboende för unga samt en förskola. I entréplanet planerar vi för 11 lägenheter för unga samt förskolan. På de övriga fem våningsplanen kommer 72 lägenheter för äldre att fördelas på åtta enheter. De tre olika verksamheterna har egna entréer för att inte störa varandra. Den populära plazan där boende möts och njuter av underhållning samt olika aktiviteter, kommer att ligga på plan fem i anslutning till en takterrass. Förskolan kommer att ha en stor innergård för lek och aktiviteter i gatuplan. Äldreboendet kommer att få två stycken stora takterrasser med magnifik utsikt. Terrasserna inreds utifrån evidensbaserad kunskap. Det innebär att man kommer att använda jord, vatten, luft och ljus för att stimulera alla sinnen hos de boende.

Yta: 7500 kvm
Antal lägenheter: 83 st + förskola
Invigs: 2017
Vårdgivare: Aleris

Karta
Kontakt

Christer Kvick
Försäljningsansvarig
+46 70-56 813 01
christer@svenskavardfastigheter.se

Tillbaka

Fler bilder